Twój koszyk jest pusty.

Language: PL

 

Regulamin Programu Poleceń w Sklepie Internetowym A-parts

1. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem Programu Poleceń jest sklep internetowy A-parts, działający pod adresem www.a-parts.pl.

1.2. Program Poleceń jest skierowany do zarejestrowanych klientów sklepu A-parts, którzy posiadają aktywne konto w naszym systemie.

1.3. Celem Programu Poleceń jest promowanie sklepu A-parts poprzez nagradzanie klientów za polecanie naszego sklepu innym firmom.

2. Zasady uczestnictwa

2.1. Każdy zarejestrowany klient sklepu A-parts posiada w panelu administracyjnym swojego konta unikalny kod polecający.

2.2. Nowa firma, która rejestruje się w sklepie A-parts i podczas rejestracji poda kod polecający otrzymany od innej firmy, przyznaje tej firmie (polecającej) 100 punktów o wartości 100 zł do wykorzystania w sklepie A-parts.

3. Warunki przyznawania punktów

3.1. Punkty polecające są przyznawane jedynie w przypadku, gdy nowa firma (polecana) dokona zakupu na minimalną kwotę 500 zł brutto i nie dokona zwrotu towaru w ciągu 30 dni od daty zakupu.

3.2. Punkty polecające są naliczane na konto firmy polecającej po upływie 30 dni od daty zakupu przez firmę polecaną, pod warunkiem że zamówienie nie zostało zwrócone.

3.3. W przypadku zwrotu towaru przez firmę polecaną w ciągu 30 dni od daty zakupu, punkty polecające nie zostaną przyznane.

4. Wykorzystanie punktów

4.1. Punkty polecające można wykorzystać na zakupy w sklepie A-parts, przy czym 1 punkt odpowiada 1 zł brutto.

4.2. Punkty polecające są ważne przez 12 miesięcy od daty ich przyznania.

4.3. Punkty polecające nie mogą być wymieniane na gotówkę ani przekazywane na inne konta.

5. Zasady przeciwdziałania nadużyciom

5.1. W przypadku wykrycia prób nadużycia Programu Poleceń, takich jak tworzenie fikcyjnych kont, fałszywe polecenia czy celowe zwroty towarów, sklep A-parts zastrzega sobie prawo do anulowania przyznanych punktów polecających oraz zablokowania konta klienta.

5.2. Sklep A-parts zastrzega sobie prawo do weryfikacji transakcji pod kątem ich zgodności z regulaminem oraz do odmowy przyznania punktów w przypadku podejrzenia nadużycia.

5.3. Wszelkie decyzje dotyczące interpretacji regulaminu oraz przyznawania punktów polecających są podejmowane przez sklep A-parts i są ostateczne.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Sklep A-parts zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Programu Poleceń w dowolnym momencie. Informacja o zmianach będzie publikowana na stronie internetowej sklepu.

6.2. Uczestnictwo w Programie Poleceń jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6.4. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej sklepu A-parts.

Opublikowano 2024.05.14