Twój koszyk jest pusty.

Language: PL

1. Zgodnie z Ustawą ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów wskazanych poniżej.

GWARANCJA/REKLAMACJE

1.Gwarancja na zakupione produkty wynosi 6 miesięcy.

2. Przy odbiorze przesyłki z zamówionym towarem, należy dokładnie sprawdzić ją w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad lub uszkodzeń, a w szczególności:

- uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

- niekompletności przesyłki,

- niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem zamówienia (dokumentem sprzedaży)

- uszkodzenia lub zerwania plomb

Należy, w obecności kuriera, sporządzić protokołu z przeprowadzonych oględzin.

Będzie on podstawą reklamacji wad związanych z przesyłką towaru, którą skierujemy do przewoźnika. Poinformuj nas o zaistniałej sytuacji mailowo na adres shop@a-parts.info

3. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, że doręczony towar ma wady oraz:

- w przypadku wady funkcjonalnej w przeciągu 6 miesięcy od otrzymania

- w przypadku stwierdzenia wady mechanicznej/konstrukcyjnej w przeciągu 2 dni od otrzymania

- w przypadku braku lub pomylonych elementów w zamówieniu w przeciągu 2 dni od otrzymania

Zgłoś reklamację poprzez Panel Klienta : Reklamacje i Zwroty.

Wybierz zamówienie, znajdź reklamowany produkt a następnie wybierz: „Reklamacja”.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami Sklepu Internetowego. Dokładnie wypełnij wszystkie pola dotyczące opisu usterki. Zależy nam, aby usterka była dobrze opisana.

4. Reklamacja zostanie rozpatrzona po dostarczeniu reklamowanego produktu na adres firmy.

Możesz nadać do nas przesyłkę samodzielnie lub poprosić nas o wygenerowanie listu przewozowego do odebrania reklamowanego produktu. Wyślij prośbę na adres shop@a-parts.info, podając niezbędne dane (Wymiary i waga paczki, dane kontaktowe dla kuriera, możliwe godziny odbioru).

Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć wysyłany towar. Adres wysyłkowy:

A-PARTS

Szyszkowa 20

02-285 Warszawa

Tel. +48 518 030 645

5. Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu reklamowanego towaru. Brak ustosunkowania się Sprzedającego w powyższym terminie oznacza, że Sprzedający uznał reklamację za uzasadnioną. W przypadku braku wskazania przez Klienta żądania reklamacyjnego, wyboru dokona Sprzedający.

7. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta Sprzedający naprawi lub wymieni reklamowany towar na wolny od wad lub zwróci cenę zakupionego Towaru.

8. Pamiętaj, że gwarancją nie są objęte:

- uszkodzenia mechaniczne produktu,

- uszkodzenia powstałe w transporcie,

- zniszczenia powstałe z winy użytkownika,

- wady powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niezgodnie z jego przeznaczeniem bądź informacjami zawartymi w instrukcji obsługi,

- próby naprawy lub modyfikacji przeprowadzone na własną rękę przez nabywcę lub nieuprawniony serwis.

- zużycia produktu wynikającego z jego normalnej eksploatacji,

9. W razie wysłania przez Kupującego towaru, który nie podlega gwarancji zgodnie z niniejszym regulaminem, towar ten zostanie odesłany Kupującemu na jego koszt.

10.A-parts Rudziejewska Spółka Komandytowa nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek okoliczności leżących po stronie Kupującego.

 

ZWROTY

Zgodnie z polityką firmy dajemy możliwość zwrotu zakupionego towaru aż do 30 dni od momentu zakupu.

Chęć zwrotu towaru należy zgłosić poprzez Panel Klienta : Reklamacje i Zwroty. Wybierz swoje zamówienie, znajdź zwracany produkt a następnie wybierz: „ZWROT”

Postępuj zgodnie ze wskazówkami Sklepu Internetowego.

Zwroty dotyczą produktów, które zostały zamówione przez pomyłkę lub rezygnację z naprawy przez Klienta w związku z czym zwracany towar musi spełniać poniższe warunki:

Nie może nosić jakichkolwiek śladów używania

Nie mogą być naruszone plomby gwarancyjne

Produkt musi zostać odesłany w oryginalnym opakowaniu w jakim został dostarczony

Oryginalne zabezpieczenia produktów w tym folie zabezpieczające LCD nie mogą być naruszone lub uszkodzone.

Zwrot zostanie rozpatrzony po dostarczeniu zwracanego produktu na adres firmy.

Możesz nadać do nas przesyłkę samodzielnie lub poprosić nas o wygenerowanie listu przewozowego do odebrania reklamowanego produktu. Wyślij prośbę na adres shop@a-parts.com.pl podając niezbędne dane (Wymiary i waga paczki, dane kontaktowe dla kuriera, możliwe godziny odbioru).

Aranżacja przesyłki zwrotnej przez A-Parts Rudziejewska Spółka Komandytowa to dla Ciebie koszt w postaci 17 punktów, które zostaną odjęte z Twojego konta programu A-Parts Club.

Pamiętaj, aby dobrze zabezpieczyć wysyłany towar. Adres wysyłkowy:

A-PARTS

Szyszkowa 20

02-285 Warszawa

Tel. +48 518 030 645

Sprzedający ustosunkuje się do zwrotu Klienta niezwłocznie, postaramy się, aby termin ten nie przekroczył 14 dni kalendarzowych.

Data aktualizacji: 2024-04-30 06:24:00